Jak se přihlásíte?

 • Pokud jste se rozhodli pro naší autoškolu, potom musíte  splnit zejména tyto podmínky pro přijetí, které jsou stanoveny zákonem č.247/2000 Sb. v §13 odst.1.:

- podat písemnou  "ŽÁDOST O PŘIJETÍ K VÝUCE A VÝCVIKU "(viz.: získání žádosti) -  NOVĚ JE MOŽNÉ PŘIHLÁŠENÍ "ONLINE"

- splnit podmínku věku pro příslušnou skupinu: začít výuku a výcvik lze 18 měsíců před dovršením tohoto věku

- doložit  "ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST "( viz.: formulář "ZZ" níže)

- mít na území ČR trvalý nebo přechodný pobyt, který doloží:

 • český občan zpravidla občanským průkazem
 • cizinec z EU či EHP potvrzením o přechodném pobytu z cizinecké policie
 • cizinec ze třetí země dlouhodobým vízem

- nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu řízení (občan ČR podepíše čestné prohlášení na první straně žádosti a cizinci na zvláštním formuláři viz.: "Čestné prohlášení" níže)

 

 

 

 

Zdravotní způsobilost

 • Na razítku lékaře musí být čitelné jméno lékaře (strojem, tiskacím písmem). Dále musí být na razítku uveden text "praktický lékař". Podle zákona č. 361/2000 Sb. smí Vaši žádost potvrdit registrující praktický lékař, lékař zařízení závodní preventivní péče nebo kterýkoli praktický lékař.V době podání žádosti,nesmí být potvrzení starší 3 měsíců

Získání žádosti:

 • stažení formuláře - viz níže Dokumenty k tisku
 • v učebnách autoškoly - kontaktujte nás
 • na kontaktním místě ( Lysá n./L. =prodejna "LUCO" ,Milovice-Rakouská  č. 682)
 • kdykoli dodáme přímo do Vaší schránky

Dokumenty k tisku:

 • žádost je nutné vytisknout oboustranně,tzn. na jeden list  stranu 1+stranu 2 !!!
 • zdravotní způsobilost nesmí být starší 3 měsíců !!!
 • Pokud máte vyplněnou a podepsanou žádost a potvrzený posudek o zdravotní způsobilosti:
 • 1 )navštivte v provozní době naši autoškolu – viz volba Kontaktujte nás
 • 2) nebo nás kontaktujte telefonicky (nebo emailem) a my si žádost vyzvedneme u Vás osobně.
 • 3) nebo  žádost odevzdejte na kontaktních místech pro město Milovice nebo  Lysá nad Labem
 • Zde s Vámi domluvíme veškeré podrobnosti spojené se zahájením Vašeho kurzu